La presa final de decisions prové de la interacció de les visions dels nostres socis, emetents des de l’inici dels processos als aspectes essencials i a la dimensió dels recursos més adients a la naturalesa de cada repte. Els seus plantejaments es centren en aportar solucions eficaces a la complexitat de l’empresa i l’activitat econòmica dels nostres clients. La formació permanent i el criteri professional són claus en l’optimització del valor de les seves intervencions.

Joan March

Joan March

Enginyer Industrial
Membre del ROAC


Més de 30 anys d’experiència en serveis de consultoria d’empresa i auditoria de comptes

Josep Cuesta

Economista
Membre del ROAC


Més de 20 anys d’experiència en serveis de consultoria d’empresa i auditoria de comptes